Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Strona główna
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
Icon

 O Systemie

Celem Systemu Obsługi Toku Studiów jest usprawnienie i automatyzacja procedur związanych z tokiem studiów w Politechnice Śląskiej. System wspomaga pracę dziekanatów, Kwestury oraz komisji rekrutacyjnych. Uruchomione są również aplikacje przeznaczone dla studentów i kandydatów na studia. Obecnie SOTS działa równolegle ze starszym systemem DZIEKANAT. W ramach projektu SOTS zostały uruchomione następujące aplikacje i moduły:

1. SOTS.Dydaktyka, która zawiera moduły "Suplement" (druk suplementu do dyplomu w wersji polskiej i angielskiej), "Opłaty" (generowanie opłat, kontrola wpłat, drukowanie formularzy), "Komunikacja" (wysyłanie elektronicznych wiadomości do studentów, „Umowy Edukacyjne” (druk umów o świadczeniu usług edukacyjnych) oraz "Księgą Dyplomów" (obsługa księgi dyplomów). Trwają prace nad modułem "Wprowadzanie Ocen".

2. System kontroli SEOS.Kontrola, który pozwala na wyszukiwanie opłat i wpłat oraz kontrolę i raportowanie danych finansowych.

3. SORek.Komisja (Moduł Komisji Systemu Obsługi Rekrutacji) umożliwiająca weryfikację danych kandydatów, przyjmowanie studentów, generowanie decyzji, raportów i protokołów.

4. SOREK.Kandydat (Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji, https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat ), która umożliwia zarejestrowanie się na rekrutację na wybrany kierunek, druk dokumentów oraz informuje kandydata o przebiegu rekrutacji.

5. SOTS.Student (https://sots.polsl.pl/student ) umożliwiająca studentowi rejestrację w odpowiedniej domenie Politechniki Śląskiej (email, wi-fi), druk formularzy wpłat, podgląd opłat naliczonych przez dziekanat oraz komunikację z dziekanatem.

6. SOTS.EKOS (Elektroniczny Katalog Ocen Studenta) (https://ekos.polsl.pl), który umożliwia zastąpienie papierowych dokumentów karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu ocen końcowych wersjami elektronicznymi.

 

 

 
 

 System Obsługi Toku Studiów

 

 

 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna Systemu Obsługi Rekrutacji
E-mail: pomoc.kandydat@polsl.pl

Pomoc techniczna Systemu Obsługi Toku Studiów
E-mail: pomoc.SOTS@polsl.pl

Pomoc techniczna Centrum Komputerowego
Telefon: 032 237-15-69
E-mail: sysoper@polsl.pl

 Przydatne linki

 
   

 Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej

 
  System Obsługi Toku Studiów tworzy Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej
  Adres: ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
  tel.: 032 230-76-86, fax.: 032 237-21-75, email:
rjp2@polsl.pl