Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Strona główna
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
Icon

 O Systemie

W związku z wdrożeniem na Politechnice Śląskiej Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), system SOTS i jego aplikacje składowe został wyłączony z użytkowania.

Celem Systemu Obsługi Toku Studiów jest usprawnienie i automatyzacja procedur związanych z tokiem studiów w Politechnice Śląskiej. System wspomaga pracę dziekanatów, Kwestury oraz komisji rekrutacyjnych. Uruchomione są również aplikacje przeznaczone dla studentów i kandydatów na studia. Obecnie SOTS działa równolegle ze starszym systemem DZIEKANAT. W ramach projektu SOTS zostały uruchomione następujące aplikacje i moduły:

1. SOTS.Dydaktyka, która zawiera moduły "Suplement" (druk suplementu do dyplomu w wersji polskiej i angielskiej), "Opłaty" (generowanie opłat, kontrola wpłat, drukowanie formularzy), "Komunikacja" (wysyłanie elektronicznych wiadomości do studentów, „Umowy Edukacyjne” (druk umów o świadczeniu usług edukacyjnych) oraz "Księgą Dyplomów" (obsługa księgi dyplomów). Trwają prace nad modułem "Wprowadzanie Ocen".

2. System kontroli SEOS.Kontrola, który pozwala na wyszukiwanie opłat i wpłat oraz kontrolę i raportowanie danych finansowych.

3. SORek.Komisja (Moduł Komisji Systemu Obsługi Rekrutacji) umożliwiająca weryfikację danych kandydatów, przyjmowanie studentów, generowanie decyzji, raportów i protokołów.

4. SOREK.Kandydat (Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji, która umożliwia zarejestrowanie się na rekrutację na wybrany kierunek, druk dokumentów oraz informuje kandydata o przebiegu rekrutacji.

5. SOTS.Student umożliwiająca studentowi rejestrację w odpowiedniej domenie Politechniki Śląskiej (email, wi-fi), druk formularzy wpłat, podgląd opłat naliczonych przez dziekanat oraz komunikację z dziekanatem.

6. SOTS.EKOS (Elektroniczny Katalog Ocen Studenta), który umożliwia zastąpienie papierowych dokumentów karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu ocen końcowych wersjami elektronicznymi.

7. SOTS.Obciążenia (Moduł Obciążeń Dydaktycznych), pozwalający na koordynacje obciążeń dydaktycznych.

Logo PŚ

 

 

 
 

 System Obsługi Toku Studiów

 

 

 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna Systemu Obsługi Rekrutacji
E-mail: pomoc.kandydat@polsl.pl

Pomoc techniczna Systemu Obsługi Toku Studiów
E-mail: pomoc.SOTS@polsl.pl

 Przydatne linki

 
   

 Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej

 
  System Obsługi Toku Studiów tworzy Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej
  Adres: ul. Łużycka 5, 44-100 Gliwice
  tel.: 032 237-20-32, fax.: 032 237-27-86, email:
RN4-CI@polsl.pl