Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Historia
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 
 
Icon

 Historia rozwoju systemów informatycznych wspomagających obsługe toku studiów

 
1989 Powstanie Systemu "Szyszka" - baza danych zawierająca informacje o studentach (dane osobowe, oceny, zaliczenia) 1995 zostaje uruchomiony pierwszy system do rekrutacji studentów na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki
1997/98 Rozpoczęcie prac nad Systemem Dziekanat
czerwiec 1999 Przygotowanie Modułu Rekrutacja w Systemie Dziekanat
luty 2000 Uruchomienie Systemu Dziekanat
marzec 2000 Pierwsza rekrutacja z wykorzystaniem Systemu Dziekanat
jesień 2000 W ramach Systemu Dziekanat budowany jest Moduł Dydaktyka
2001 Powstanie Modułu Dydaktyka związanego z systemem punktowym na studiach w Politechnice Śląskiej
luty 2003 Odbiór Systemu Dziekanat w wersji 1.2.8.2 i przejęcie jego obsługi i rozwoju przez Centrum Komputerowe
luty 2004 Rozpoczęcie prac nad pierwszym elementem Systemu Obsługi Toku Studiów SOTS.Dydaktyka - Moduł Suplement
styczeń 2005 Rozpoczęcie prac nad Systemem Obsługi Rekrutacji (element SOTS)
luty 2005 Rozpoczęcie prac nad Systemem Ewidencji Opłat Studenckich (element SOTS)
kwiecień 2005 Odbiór Modułu Suplement
lipiec 2005 Pierwsza rekrutacja z wykorzystaniem SOTS.Kandydat oraz SOTS.Komisja oraz Systemu Ewidencji Opłat
wrzesień 2005 Uruchomienie Modułu Opłat w SOTS.Dydaktyka
listopad 2005 Uruchomienie pierwszej wersji SOTS.Student
marzec 2006 Uruchomienie Modułu Komunikacji ze Studentem w SOTS.Dydaktyka
maj 2006 Odbiór Modułu Suplement w wersji angielskiej
czerwiec 2006 Uruchomienie zmodernizowanej wersji Systemu Obsługi Rekrutacji
lipiec 2006 Zarządzenie JM Rektora ustalające System Ewidencji Opłat Studenckich jako jedyny dopuszczalny sposób obsługi płatności studenckich
kwiecień 2007 Odbiór Modułu Not Odsetkowych
maj 2007 Uruchomienie zmodernizowanej wersji Systemu Obsługi Rekrutacji
lipiec 2007 Rozbudowa Systemu Obsługi Rekrutacji (SOTS) o obsługę studiów doktoranckich
listopad 2007 Uruchomienie Modułu Doktorantów
marzec 2008 Uruchomienie Modułu ATS4 (Plan zajęć)
kwiecień 2008 Rozbudowa modułu SEOS Kontrola o raporty rozksięgowywania wpłat studenckich
maj 2008 Rozbudowa Systemu Obsługi Rekrutacji o obsługę wniosków o ELS
czerwiec 2008 Program pilotażowy ELS na Wydziale Mat.-Fiz. (51 osób)
lipiec 2008 Zmiana mechanizmów autoryzacji (w domenie polsl.pl) dla Modułu Dydaktyka
sierpień - wrzesień 2008 Produkcyjne wdrożenie ELS (presonalizacja legitymacji dla wszystkich studentów przyjętych w ramach rekrutacji 2008/2009 - ok. 9 tys. szt.)
wrzesień 2008 Pierwszy plan zajęć dla wszystkich wydziałów Pol. Śl. w Module ATS4 oraz rozbudowa generatora umów studenckich w Module Dydaktyka
październik 2008 Modyfikacja Modułu Studenta (generacja wniosków o ELS, kategorie księgowania wpłat)
luty 2009 Rozbudowa Modułu Dydaktyka (funkcje generacji i obsługa rejestru decyzji administracyjnych)
marzec 2009 Rozbudowa Modułu Dydaktyka (funkcje umożliwiające ustalanie członkostwa w grupach ActiveDirectory na podstawie danych z Systemu Dziekanat)
maj 2009 Rozbudowa Modułu SOTS.SEOS (obsługa rozksięgowywania i przeksięgowywania wpłat studenckich)
czerwiec 2009 Rozbudowa systemu personalizacji blankietów SELS o obsługę blankietów produkowanych przez Oberthur
sierpień 2009 Rozbudowa Systemu Obsługi Rekrutacji (automatyczne generowanie wniosków o legitymację i opłat dla nowoprzyjętych studentów)
wrzesień 2009 Rozbudowa Modułu Dydaktyka (nowy wzór suplementu do dyplomu w wersji polskiej i angielskiej)
wrzesień 2009 Rozbudowa Modułu Studenta (obsługa studentów studiów III stopnia
listopad 2009 Rozbudowa Modułu Dydaktyka (generacja plików przelewów stypendium, usprawnienia procesu, dodatkowe mechanizmy weryfikacji i zabezpieczeń, zmiany formatu pliku przelewów MultiCash)
grudzień 2009 Rozpoczęcie prac nad Modułem Elektronicznego Katalogu Ocen Studenckich (SOTS.EKOS)
maj 2010 Pilotażowe wdrożenie SOTS.EKOS na Wydziale Matematyczno - Fizycznym
grudzień 2010 Wdrożenie SOTS.EKOS na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej
styczeń 2011 Rozbudowa Modułu SOTS.Student o wyciąg z karty okresowych osiągnięć
wrzesień 2011 Rozbudowa Modułu SOTS.Student o wersję w j. angielskim
październik 2011 Rozbudowa Modułu SOTS.Student o wydruk oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
marzec 2012 Uruchomienie nowego portalu informacyjnego http://rekrutacja.polsl.pl  
kwiecień 2012 Opracowanie interfejsu eksportu danych z SOTS do POLON
wrzesień 2012 Rozbudowa SOTS o obsługę Elektronicznej Legitymacji Doktoranta
październik 2012 Rozbudowa Modułu Studenta o obsługę karty obiegowej i deklaracji udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów
czerwiec 2013 Wdrożenie obsługi różnych przeglądarek w SOTS.EKOS
sierpień 2013 Rozbudowa SOTS.EKOS o funkcje obsługi udostępniania archiwalnych protokołów
listopad 2013 Wdrożenie obsługi toku studiów III stopnia w Module SOTS.Dydaktyka
luty 2014 Rozbudowa SORek o obsługę studiów podyplomowych
czerwiec 2014 Rozbudowa SOTS.Dydaktyka o obsługę stypendiów na studiach III stopnia
październik 2014 Rozpoczęcie wdrożenia obsługi obciążeń dydaktycznych w SOTS.Dydaktyka oraz nowym Module SOTS.Obciążenia