Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Moduł Kandydat
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 
 
Icon

 Moduł Kandydat


 1. Przeznaczenie
   
  Sots.Kandydat jest elementem informatycznego Systemu Obsługi Toku Studiów (SOTS). Przeznaczony jest do rejestrowania danych charakteryzujących kandydata do podjęcia studiów w Politechnice Śląskiej, wprowadzanych bezpośrednio przez tego kandydata w trybie usługi internetowej, dostępnej poprzez przeglądarkę HTML.
     
 2. Funkcjonowanie   
   
  a. Dane charakteryzujące kandydata

     
  Zestaw danych opisujących kandydata do podjęcia studiów w Politechnice Śląskiej, a koniecznych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z decyzjami Senatu Politechniki Śląskiej i Władz Uczelni tworzony jest przez kandydata, gromadzony w bazie danych SOTS i wykorzystywany w trakcie realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz – dla osób przyjętych na studia – w trakcie ich pobytu w Uczelni.
     
  b. Wprowadzanie danych
     
  Dane wprowadzane są przez kandydata poprzez wypełnianie pól w interaktywnym formularzu, wyświetlanym w oknie przeglądarki internetowej. Przy pierwszej rejestracji w systemie kandydat otrzymuje jednoznaczny identyfikator numeryczny oraz hasło dostępu z tym identyfikatorem skojarzone. Proces może być rozłożony w czasie – dane mogą być wielokrotnie uzupełniane lub poprawiane. Kompletny i poprawny w opinii kandydata zestaw danych jest przez niego drukowany. Autentyczność oraz spójność danych oznaczana jest sumą kontrolną dokumentu.
     
  c. Weryfikacja
     
  Kandydat dostarcza do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymagane dokumenty, a w tym wydruk formularza z danymi według 2.b. Podstawą dla decyzji uznania, że dostarczony dokument papierowy jest identyczny z danymi w bazie jest zgodność sumy kontrolnej dokumentu opatrzonego identyfikatorem kandydata. Operację kontroli przeprowadza Komisja Rekrutacyjna poprzez porównanie wartości sum kontrolnych dokumentu wydrukowanego oraz wywołanego z systemu przez wskazanie identyfikatora.
    
  d. Przetwarzanie danych
    
  Po zweryfikowaniu dane kandydata przenoszone są w bazie danych do zbioru danych, opisujących osoby, dla których postępowanie kwalifikacyjne można rozpocząć. Przestają być dostępne dla kandydata. Może na nich pracować wyłącznie Komisja Rekrutacyjna, korzystając z modułu Sots.Komisja.
   
 3. Ochrona danych
   
  W każdej fazie gromadzenia oraz przechowywania danych są one chronione. Kandydat rejestrując się w systemie otrzymuje indywidualny zastaw identyfikatora oraz hasła dostępu. Wymiana danych z serwerem usługi internetowej chroniona jest szyfrowaniem. Dostęp do danych w bazie mają wyłącznie (w trybie odczytu) zarejestrowani w systemie użytkownicy (Komisja Rekrutacyjna). Zgromadzone w bazie dane są chronione przed utratą oraz nieuprawnionym dostępem na poziomie logicznym przez mechanizmy systemu operacyjnego oraz fizycznie, przez dublowanie i składowania (tworzenie kopii zapasowych).