Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Ustawy i inne dokumenty
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 
 
Icon
 

 Ustawy i inne dokumenty

TypUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)NazwaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)DokumentFiltr
D19970883Lj.pdfD19970883Lj
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) - tekst jednolity
D20041024.pdfD20041024
Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (...)
D20051233.pdfD20051233
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.07.2005 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
D20051365Lj.pdfD20051365Lj
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) - tekst jednolity
EKOS_InstrukcjaObslugiDlaNauczycieli.pdfEKOS_InstrukcjaObslugiDlaNauczycieli
EKOS - Instrukcja Obsługi dla Nauczycieli
FAQ_systemu_EKOS.pdfFAQ_systemu_EKOS
FAQ systemu EKOS
Z63R0910.pdfZ63R0910
Z85R1213.pdfZ85R1213
Zarządzenie Nr 85/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 września 2013 roku w sprawie użytkowania na Politechnice Śląskiej modułu oprogramowania SOTS.EKOS (Elektroniczny Katalog Ocen Studenta) będącego elementem Systemu Obsługi Toku Studiów
zasadySELS.pdfzasadySELS
Zasady składania wniosków